ORALNA HIRURGIJA

U našoj ordinaciji pružamo vam različite usluge iz oblasti oralne hirurgije koje su primenom lokalne anestezije bezbolne i sa minimalnom traumom okolnih tkiva.

Sve hirurške intervencije se izvode u hirurškoj sali odvojenoj od ostatka ordinacije unutar koje se vodi posebna briga o asepsi i antisepsi celokupne prostorije, kao i samog radnog polja i radnih površina.

Kako su sve hirurške intervencije u oralnoj hirurgiji specifične, unapred se pravi individualni plan samog rada i bira se odgovarajuća tehnika koja je odgovarajuća za vaš slučaj.

Vađenje (ekstrakcija) zuba:
Pored rutinskog vađenja zuba, ponekad je potrebna hirurška intervencija, što je najčešći slučaj kod impaktnih (neizniklih) umnjaka ili usled lošeg položaja zuba koji može ugroziti druge zube.

Resekcija frenuluma:
Resekcija frenuluma je rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni kako bismo sprečili povlačenje desni i parodontopatiju u predelu pripoja. Takođe, ova intervencija se radi i kao preprotetska priprema kod nosioca totalnih ili parcijalnih proteza bez prednjih zuba.

Apikotomija (resekcija korena zuba):
Apikotomija je hirurški zahvat koji se radi u slučajevima infekcije na korenu zuba. Ovom intervencijom se uklanja vrh korena zuba zajedno sa infekcijom na njemu, a sam postupak podrazumeva i obavezno lečenje kanala korena zuba, odakle se infekcija i prenela na vrh korena.

Režanj operacija:
Ova hirurška intervencija se najčešće koristi u lečenju parodontopatije. U toku ovog zahvata često je neophodna i ugradnja veštačke kosti da bi se popunili defekti nastali kao posledica infekcije.

Koštane augmentacije:
Kod ove intervencije koristi se autologna kost (kost pacijenta) kao i veštačka kost Geistlich BioOss.

Nivelacija grebena:
Ovaj hirurški postupak najčešće se radi kod pacijenata kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad. Spada u preprotetski hirurški postupak gde se bezubi vilični greben podiže na nivo pre spuštanja, odnosno lepo zaravnjuje.

Sinus-Lift intervencija:
Sinus-lift je intervencija koja podrazumeva podizanje poda sinusa uz ugradnju veštačke kosti radi nadogradnje koštanog defekta i stvaranja dovoljne visine kosti koja je neophodna za ugradnju implanta.
Nakon ovog zahvata pacijentima se omogućava da dobiju fiksne protetske radove kao konačno rešenje i tako u potpunosti rehabilituju svoj zubni niz bez mobilne proteze.

Hirurško zatvaranje oroantralnih komunikacija:
Kod nekih pacijenata sinus može biti te veličine da vrhovi korena zuba gornje vilice prodiru u sinus i da su pokriveni samo tankim slojem kosti (u nekim slučajevima prekriveni su samo sluzokožom). Tako, vađenje tih zuba neminovno dovodi do stvaranja otvora između usne duplje i sinusa. Kao dodatak ovome može doći do utiskivanja dela ili celog korena u sam sinus. Lečenje komplikacije otvaranja sinusa zavisi od više faktora. Ukoliko je moguće (mali otvor, nema infekcije) otvor se zatvara jednostavnim pritiskom na krajevima rane. Ukoliko je otvor preveliki, vrši se hirurško zatvaranje otvora. Kada je u pitanju utiskivanje dela ili celog korena, tada se vrši otvaranje sinusa, uklanja se potisnuti koren i zatvara se sinus.

Zakažite pregled pozivom na naše telefone
011/2-444-620 ili 065/2-444-620
Radnim danima od 10 do 18h